Verhoging wettelijke rente BW

Per 1 juli 2023 is de wettelijke rente verhoogd van 4% naar 6%.

Volgens artikel 1.6, derde lid, WNT bedraagt de wettelijke rente het in artikel 120 Boek 6 BW genoemde percentage, met een minimum van 4%. De wettelijke rente volgens artikel 120 Boek 6 is per 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%.

Dit betekent voor toepassing van de wettelijke rente bij een onverschuldigde betaling in het kader van de WNT dat als er sprake is van de verplichting tot het toepassen van de wettelijke rente het volgende. Op een onverschuldigde betaling waarover op 1 juli 2023 al wettelijke rente loopt, dient tot en met 30 juni 2023 de wettelijke rente van 4% te worden toegepast. Vanaf 1 juli 2023 dient het percentage van 6% toegepast te worden.