Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Stapel wetboeken

WNT-normen

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. In 2013 en 2014 lag de norm nog op 130% van het ministersalaris.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden sectorale normen.

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). De overzichten met de verschillende van toepassing zijnde maxima in de verschillende toepassingsjaren zijn hieronder te downloaden.