Hoe ziet het overgangsrecht er op hoofdlijnen uit?

Bestaande bezoldigingsafspraken boven het bij wet vastgestelde bezoldigingsmaximum, worden gedurende een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van de wet gerespecteerd. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden teruggebracht tot het voor de topfunctionaris geldende bezoldigingsmaximum.

Gedetailleerde informatie over de afbouwschema’s volgend uit de Wet verlaging Bezoldigingsmaximum WNT of de inwerkingtreding van sectorale regelgeving is te vinden op deze pagina.