Mag de indexering worden toegepast op de bezoldiging die onder het overgangsrecht valt?

Ja, als voor de inwerkingtreding van de wet (of indien van toepassing de ministeriƫle regeling) op een eenduidige wijze is bepaald welke wijze van indexatie wordt gehanteerd. Dat kan doordat de indexering en wijze waarop dat plaatsvindt in de arbeidsovereenkomst of aanstelling zelf is opgenomen dan wel doordat daarin wordt verwezen naar de collectieve arbeidsovereenkomst waarin de indexering en de wijze waarop deze plaatsvindt, wordt bepaald.

Voor de bezoldiging die hoger is dan het op 1 januari 2013 geldende wettelijke (of bij ministeriƫle regeling bepaalde) bezoldigingsmaximum en die onder het overgangsrecht valt, geldt bovendien nog het volgende. Als het dienstverband al bestond voor 1 januari 2013 en de indexering tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 werd afgesproken, geldt het overgangsrecht niet voor die verhoging.