Wat houdt de online publicatieplicht in?

Met ingang van 1 januari 2018 is het voor alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording jaarlijks uiterlijk 1 juli op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. De WNT-verantwoording moet vanaf 2017 vrij toegankelijk en eenvoudig te vinden zijn. Voor de publicatie kan gebruik gemaakt worden van het verantwoordingsmodel zoals te vinden op de site www.topinkomens.nl. Door gebruik van dit model voldoet u aan alle verplichtingen inzake de te verantwoorden WNT-gegevens.