Welke gevolgen heeft een vrijwillige verlaging voor de berekening van de afbouw van de bezoldiging bij toepassing van het overgangsrecht?

Bij de berekening van de maximaal toegestane bezoldiging in het eerste afbouwjaar van het overgangsrecht mag uit worden gegaan van de hoogste bezoldiging die in enig van de vijf jaar voorafgaand aan het eerste afbouwjaar werd genoten (daarbij uitgezonderd kalenderjaar 2012). Zie artikel 11a van de Beleidsregels WNT.