Wordt de afkoop van opgebouwde vakantietoeslag bij einde dienstverband als bezoldiging aangemerkt?

Ja, dit is bezoldiging en geen uitkering wegens einde dienstverband. Nabetalingen waarop het recht in een eerder jaar is ontstaan, mogen aan dat eerdere jaar worden toegerekend.

Let op! De feitelijk uitbetaalde vakantietoeslag aan het einde van het dienstverband wordt, indien er sprake was van een periode van vrijwillige non-activiteit, naar rato toegerekend aan die periode. Dit deel wordt, in tegenstelling tot de rest van het uitbetaalde vakantiegeld, aangemerkt als uitkering wegens einde dienstverband.