Valt de opbrengst van de verkoop van vakantiedagen onder bezoldiging?

Ja, dit wordt tot de bezoldigingscomponent beloning gerekend.