Wat bedoelt de WNT met ‘financieel verslaggevingsdocument’?

In de op de site www.topinkomens.nl opgenomen vragen en antwoorden wordt omwille van de leesbaarheid overal de term ‘jaarrekening’ in plaats van “financieel verslaggevingsdocument” gebruikt. De betreffende antwoorden gelden dus ook voor alle andere omschrijvingen of namen waarmee een financieel verslaggevingsdocument (zoals omschreven in art, 1.1 onder j. WNT) worden bedoeld waarin de jaarlijkse verslaglegging plaatsvindt van de WNT gegevens van de instelling.