Documenten

Documenten

209 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Telt een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) die is opgenomen in een sociaal statuut mee voor de bepaling van de maximaal toegestane uitkering wegens beëindiging van het dienstverband?

Vraag en antwoord

Wordt de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband ( ontslagvergoeding) bij de bezoldiging opgeteld?

Vraag en antwoord

Wat is de wettelijk toegestane uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) voor een topfunctionaris?

Vraag en antwoord

Als een topfunctionaris gedurende het jaar in dienst treedt, of uit dienst gaat, moeten dan de gegevens op jaarbasis openbaar worden gemaakt of de werkelijk betaalde bedragen?

Vraag en antwoord

Wanneer moet een accountant een onverschuldigde betaling melden?

Vraag en antwoord

Wanneer en hoe dient een overschrijding van de maximale bezoldiging gemotiveerd te worden?

Vraag en antwoord

Moet een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband die voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak openbaar worden gemaakt?

Vraag en antwoord

Moeten WNT-instellingen van wie de financiële gegevens worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de moederorganisatie of in de enkelvoudige jaarrekening van een andere rechtspersoon binnen de groep, hun WNT-gegevens afzonderlijk openbaar maken en melden?

Vraag en antwoord

Hoe om te gaan met de jaarrekening als voor de instelling geen wettelijke verplichting tot accountantscontrole van de jaarrekening geldt? (vanaf kalenderjaar 2017)

Vraag en antwoord

Wat is doorslaggevend voor het zijn van topfunctionaris: de formele of feitelijke situatie?

Vraag en antwoord