Moeten looncomponenten die netto worden uitbetaald eerst gebruteerd worden voordat deze worden meegenomen in de WNT-berekening?

Ja, de WNT gaat uit van bruto bedragen. Looncomponenten die onder de loonbelasting vallen en die netto worden uitbetaald, moeten dus eerst worden gebruteerd.