Hoe wordt het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum berekend bij een dienstverband in deeltijd?

Ingevolge de WNT wordt bij een deeltijd dienstverband het toepasselijke bezoldigingsmaximum gecorrigeerd met de deeltijdfactor. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand van de functievervulling.