Op welke manier worden de maanden bepaald bij de normering van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking? (vanaf 2016)

Alle kalendermaanden waarin de functie geheel of gedeeltelijk is vervuld tellen als volledige maand mee. Kalendermaanden waarin in het geheel niet is gewerkt tellen niet mee.