Wanneer valt een gesubsidieerde instelling die deel uitmaakt van een groep van ondernemingen onder de WNT?

Als de rechtspersoon deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, wordt gekeken naar de door de rechtspersoon zelf ontvangen subsidie. Als de rechtspersoon gedurende minimaal drie aaneengesloten jaren per kalenderjaar meer dan € 500.000 aan subsidie(s) heeft ontvangen, die voor tenminste 50% deel uitmaakt van de totale opbrengsten van de rechtspersoon per kalenderjaar, dan valt de rechtspersoon onder de WNT. Dat het aandeel van de ontvangen subsidie(s) in de geconsolideerde inkomsten van de groep van rechtspersonen mogelijk lager is dan 50%, maakt hiervoor niet uit.