Gaat het bij de normering van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking om de persoon die de topfunctie vervult, of om de topfunctie zelf?

Het gaat om de combinatie van persoon en functie. Bij opeenvolgende vervulling van één functie door verschillende functionarissen wordt opnieuw naar de criteria voor de normering gekeken.