Geldt de maximale uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) ook voor niet-topfunctionarissen?

Nee, de maximale uitkering wegens beëindiging van het dienstverband geldt niet voor niet-topfunctionarissen. Met ingang van de verantwoording over 2017 hoeven uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan niet-topfunctionarissen hoger dan het algemeen bezoldigingsmaximum ook niet langer openbaar te worden gemaakt.