Geldt het 6 maanden-criterium voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking op basis van het aantal (werk)dagen, het aantal weken of het aantal maanden? (t/m 2015)

Het 6 maanden-criterium wordt toegepast op basis van het aantal maanden waarin wordt gewerkt. Wanneer bijvoorbeeld wordt gewerkt vanaf 15 januari van een jaar, dan is met ingang van 15 juli van dat jaar aan het criterium voldaan.