Hoe kun je bepalen of de WNT van toepassing is?

Allereerst moet worden vastgesteld of de instelling onder de WNT valt. Hiervoor kan in het WNT-register worden gekeken, en als de instelling daarin niet is opgenomen, kan een stappenschema worden gevolgd. Als daaruit blijkt dat de instelling onder de WNT valt, dan moet vervolgens worden bepaald wie de topfunctionaris(sen) bij de instelling is (zijn). Dit is niet voor iedere instelling hetzelfde. Ook moet worden bepaald of er niet-topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan het algemeen bezoldigingsmaximum.