Hoe werkt het 6 maanden-criterium voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking? (t/m 2015)

Op het moment dat een topfunctionaris zonder dienstbetrekking zijn functie binnen een periode van 18 maanden, meer dan 6 maanden vervult, is de WNT vanaf het begin van deze periode op hem van toepassing. Bij een functievervulling van bijvoorbeeld 4 maanden, is dit (nog) niet het geval. Als deze functionaris binnen 14 maanden opnieuw een dergelijke functie vervult binnen dezelfde instelling voor meer dan 2 maanden, dan is de WNT alsnog van toepassing op de hele voorafgaande periode. Voor zover de bezoldiging in die eerste 4 maanden hoger was dan de toepasselijke norm, dient dit met terugwerkende kracht te worden gecorrigeerd. Om de aanvang van de 6 maandentermijn te bepalen, geldt de inwerkingtredingsdatum van de WNT, 1 januari 2013, als startpunt. Functievervulling vóór die datum wordt niet meegenomen bij de toetsing aan het 6 maanden-criterium.