Hoe werkt het overgangsrecht bij herbenoemingen?

Bij herbenoeming vervalt het overgangsrecht, tenzij sprake is van een arbeidsovereenkomst of aanstelling met een onbepaalde looptijd dan wel een looptijd tot na de herbenoeming. De bezoldiging en de ontslaguitkering mogen niet worden verhoogd. In dat geval blijft het overgangsrecht van toepassing. Als de arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt verlengd of een nieuwe arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt aangegaan, vervalt het overgangsrecht. Ook als daarin de eerdere afspraken over de bezoldiging of de ontslaguitkering ongewijzigd blijven.