Hoe wordt omgegaan met de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding)?

Uitbetaling van vakantie-uren wordt meegerekend bij de bezoldiging, niet bij de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband.