Is de wet ook van toepassing op niet-topfunctionarissen bij een WNT-instelling?

Ja, er geldt een publicatieplicht, maar hun bezoldiging is niet genormeerd. Voor niet-topfunctionarissen schrijft de wet voor dat bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening als deze het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijden. Een overschrijding heeft voor niet-topfunctionarissen verder geen gevolgen, de bezoldiging hoeft niet te worden gekort. Het publiceren van bedoelde gegevens geschiedt voor niet-topfunctionarissen - anders dan bij topfunctionarissen - alleen op functie en niet op naam. Zie artikel 5a Uitvoeringsregeling WNT.