Mag bij de openbaarmaking van de bezoldiging van niet-topfunctionarissen het sectorale bezoldigingsmaximum zoals die thans in sommige sectoren (bijvoorbeeld de zorg) gedurende een overgangsjaar geldt, als uitgangspunt worden genomen?

Nee. De openbaarmakingsplicht voor niet-topfunctionarissen is altijd gekoppeld aan het algemeen bezoldigingsmaximum, niet aan een sectoraal bezoldigingsmaximum. De bezoldiging die het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt, moet worden openbaar gemaakt en gemotiveerd. Zie artikel 5a, Uitvoeringsregeling WNT.