Mag de bezoldiging in de periode van afbouw nog worden geïndexeerd of verhoogd?

Nee. Verhogingen van de bezoldiging, bijvoorbeeld als gevolg van voor de inwerking van de wet gemaakte afspraken over indexering, zijn alleen toegestaan in de periode dat bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd. In de afbouwperiode mogen deze verhogingen niet meer worden doorgevoerd.