Moeten WNT-instellingen van wie de financiële gegevens worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de moederorganisatie of in de enkelvoudige jaarrekening van een andere rechtspersoon binnen de groep, hun WNT-gegevens afzonderlijk openbaar maken en melden?

Bij een groep van rechtspersonen is de instelling vrij om te kiezen of de verplichte WNT-gegevens opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening, in de enkelvoudige jaarrekening van een van de andere rechtspersonen in de groep of de enkelvoudige jaarrekening van de betreffende rechtspersoon. In de jaarrekening van de WNT-instelling waarop de openbaarmakingsverplichting rust, wordt verwezen naar de jaarrekening waarin de WNT-verantwoording is opgenomen. De verplichting om deze gegevens aan de vakminister te melden blijft, indien van toepassing, rusten op de afzonderlijke WNT-instellingen.