Valt een van-werk-naar-werk-traject onder de normering van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding)?

Nee, indien een van-werk-naar-werktraject van toepassing is en dit traject rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of andere collectieve regeling wordt de bezoldiging gedurende de periode waarop het traject betrekking heeft, voor de toepassing van de wet niet als uitkering wegens beëindiging van een dienstverband maar als bezoldiging aangemerkt.