Wat is de normering voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking? (t/m 2015)

De bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking wordt pas genormeerd vanaf het moment dat een topfunctionaris zonder dienstbetrekking zijn functie binnen een periode van 18 maanden, meer dan 6 maanden vervult. Op dat moment geldt het toepasselijke bezoldigingsmaximum met terugwerkende kracht vanaf dag 1. Er geldt geen uurnorm. De bezoldigingsnorm moet altijd worden bezien in relatie tot de duur en omvang van het dienstverband.

N.B. De openbaarmakingsplicht geldt onverkort vanaf het eerste moment dat de functie wordt vervuld.