Wat is de WNT in het kort?

De bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector worden door de wet aan een maximum gebonden. Voor bepaalde sectoren, zoals de zorg en woningbouwcorporaties, gelden specifieke (lagere) bezoldigingsmaxima. Daarnaast geldt een openbaarmakingsplicht en in enkele sectoren een plicht om WNT-gegevens digitaal te melden. De bezoldiging van niet-topfunctionarissen is niet genormeerd, maar moet wel worden openbaar gemaakt als die het algemeen bezoldigingsmaximum overschrijdt.