Wat is een gewezen topfunctionaris?

Het begrip gewezen topfunctionaris en de daaraan verbonden openbaarmakingsverplichtingen vervallen per 1 januari 2018. Functionarissen die in de periode tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 zijn aangemerkt als gewezen topfunctionaris, raken die status per 1 januari 2018 kwijt. Gewezen topfunctionarissen moeten nog wel worden vermeld in de WNT-verantwoording over kalenderjaar 2017.