Welke organisaties die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd vallen onder de reikwijdte van de WNT?

Instellingen die krachtens de Kaderwet subsidies door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd vallen onder de reikwijdte van de WNT nadat tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren sprake is van meer dan € 500.000 subsidie voor meer dan 50% van de opbrengsten. De WNT is dan in het vierde kalenderjaar van toepassing op de rechtspersoon/instelling.