Welke organisaties die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd vallen onder de reikwijdte van de WNT?

Instellingen die krachtens de Kaderwet subsidies door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gesubsidieerd vallen in enig kalenderjaar onder de reikwijdte van de WNT als zij in dat kalenderjaar een subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen die – tezamen met eventuele andere subsidies van de rijksoverheid – meer dan € 500.000 en meer dan 50% van de jaarlijkse opbrengsten bedraagt in dat kalenderjaar. Dit in afwijking van de algemene regel voor toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen: daar moet tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren sprake zijn van meer dan € 500.000 subsidie voor meer dan 50% van de opbrengsten.