Wordt de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen en de afrekening van opgebouwd vakantiegeld bij einde dienstverband als bezoldiging aangemerkt?

Ja, dit is bezoldiging en geen uitkering wegens einde dienstverband. Nabetalingen waarop het recht in een eerder jaar is ontstaan, mogen aan dat jaar worden toegerekend.