Zijn bonussen en andere variabele beloningen toegestaan?

Bonussen en andere variabele beloningen zijn per 1 januari 2017 niet langer verboden. Variabele beloningen worden wel tot de bezoldiging gerekend. Het verstrekken van winstdelingen, bonussen en andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen is dus toegestaan, zolang het totaal van de bezoldiging binnen het toepasselijke bezoldigingsmaximum blijft.

Twee gratificaties worden vanaf 1 januari 2015 niet meegerekend tot de bezoldiging. Dit geldt voor de onbelaste jubileumgratificaties bij het bereiken van een diensttijd van 25 en 40 jaar.