Bezoldigingsmaxima 2019

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2019 is het algemene maximum € 194.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2019 opnieuw sectorale bezoldigingsmaxima. Het overzicht van de verschillende in 2019 van toepassing zijnde maxima is hier te downloaden.