Bezoldigingsmaxima 2020

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2020 is het algemene maximum € 201.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en cultuur, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden in 2020 opnieuw sectorale bezoldigingsmaxima. Het overzicht van de verschillende in 2020 van toepassing zijnde maxima is hier te downloaden.