Bezoldigingsmaxima 2018

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2018 is het algemene maximum € 189.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2018 sectorale bezoldigingsmaxima. Het overzicht van de verschillende in 2018 van toepassing zijnde maxima is hier te downloaden.