Alle Bezoldigingsmaxima

2024

Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). In 2024 is het algemene maximum € 233.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en cultuur, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking gelden in 2024 opnieuw sectorale bezoldigingsmaxima. Het overzicht van de verschillende in 2024 van toepassing zijnde maxima is hier te downloaden.

Overzicht alle bezoldigingsmaxima

Het overzicht van de verschillende van toepassing zijnde maxima sinds de invoering van de WNT is hier te downloaden.