WNT-norm voor 2014 vastgesteld

Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor 2014 is vastgesteld en bedraagt 230.474 euro.

Een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het nieuwe bedrag en de berekening van de verschillende onderdelen kunt u vinden in de Staatscourant van 31 oktober 2013. Inmiddels zijn ook de ministeriële regelingen van de ministers van VWS, OCW  en Wonen vastgesteld.