Reparatiewet WNT van kracht

Op 28 november 2014 is de Reparatiewet WNT in werking getreden. 

De reparatiewet voorziet in een aantal wijzigingen met het oog op een betere uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector. Naar aanleiding van de Reparatiewet WNT  zijn de beleidsregels uitvoering WNT  met ingang van 11 december 2014 aangepast.