Normenkader uitvoering WNT 2014

Voor het toezicht op de uitvoering van de WNT  in het jaar 2014 is door de minister van BZK een normenkader opgesteld.

Dit normenkader bestaat uit een wijziging van de regeling bezoldigingscomponenten WNT en de Beleidsregels toepassing WNT  2014. In de Regeling bezoldigingscomponenten WNT is een strikt technische verbetering opgenomen van de verwijzing naar de fiscale werkkostenregeling. In de Beleidsregels toepassing WNT 2014 zijn, ten opzichte van de beleidsregels voor 2013, enkele beperkte wijzigingen opgenomen. De belangrijkste punten zijn:

  • het actualiseren van de beleidsregels in verband met de inwerkingtreding van de Aanpassingswet WNT;
  • het handhaven van de beleidsregel inzake het niet kunnen en hoeven te voldoen aan de onuitvoerbaar gebleken bepaling over de publicatie van de zgn. "interimmers die geen topfunctionaris zijn";
  • de verduidelijking van de beleidsregels dat het WNT-overgangsrecht niet verhindert dat topfunctionarissen vrijwillig afzien van oude afspraken over verhogingen (bijv. indexering) die door het overgangsrecht worden gerespecteerd. Vrijwillige verlagingen, respectievelijk niet-verhogingen, hoewel volgens het WNT-overgangsrecht toegestaan, dienen juist te worden aangemoedigd.