WNT-jaarrapportage 2013 aangeboden aan Tweede en Eerste Kamer

De WNT-jaarrapportage 2013 geeft inzicht in de uitvoering en realisatie van de doelen van de WNT in het eerste uitvoeringsjaar.

De jaarrapportage is naar de Tweede en Eerste Kamer verstuurd en is openbaar. De rapportage 2013 bestaat uit twee delen: de WNT-jaaranalyse 2013 (een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens) en het WNT-overzicht 2013 (het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen).

Het WNT-overzicht is ook online te raadplegen via de kennisbank DGBK. Op de themapagina Topinkomens kunt u de bezoldigingen en uitgekeerde ontslagvergoedingen boven de toepasselijke norm van (gewezen) topbestuurders, (gewezen) interne toezichthouders, extern ingehuurde topbestuurders in 2013 zoals weergegeven in paragrafen 2.1 en 2.2 van het WNT-overzicht inzien. Via deze tabellen en grafiekenfunctie is het mogelijk gericht instellingen te zoeken of departementen of sectoren te selecteren.