Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Met ingang van 1 januari 2015 is het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT  verlaagd naar het niveau van een minister.

Ingevolge de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT is met ingang van 1 januari 2015 het algemene bezoldigingsmaximum in de WNT verlaagd naar het niveau van een minister. Topinkomens in de (semi)publieke sector mogen ingevolge deze wet maximaal 100% van het ministersalaris zijn (€ 178.000 inclusief onkosten en pensioenbijdrage), met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 22 december 2014.

Wetboeken