Consultatie normering ingehuurde topfunctionarissen

Een ontwerpbesluit met onder meer de normering van de bezoldiging van ingehuurde topfunctionarissen is opengesteld voor consultatie.

handen op ipad

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (ook wel ingehuurde of interim bestuurders) geldt op dit moment tot zes maanden functievervulling geen bezoldigingsmaximum. In het ontwerp worden zij vanaf dag één genormeerd: voor de eerste zes maanden mogen zij niet meer dan 144.000 euro declareren. Voor de volgende zes maanden geldt een maximum van 108.000 euro. In het ontwerpbesluit wordt ook het uurtarief beperkt tot maximaal 175 euro per uur. Na twaalf maanden geldt het wettelijke of toepasselijke WNT-maximum van maximaal 178.000 euro per jaar.

Hiernaast bevat het ontwerpbesluit enkele technische wijzigingen. Onder meer wordt de opsomming met uitzonderingen op het verbod op variabele beloningen uitgebreid en worden de jubileumgratificaties bij 25 jaar en 40 jaar diensttijd uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip.

De beoogde inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2016. Het is voor iedereen tot uiterlijk 31 augustus 2015 mogelijk het ontwerpbesluit in te zien en hierop te reageren via www.internetconsultatie.nl