Norm 2016 vastgesteld op €179.000

Het algemene wettelijk bezoldigingsmaximum voor 2016 is vastgesteld op € 179.000.

koffertje

Het algemene bezoldigingsmaximum in 2015 is € 178.000. Ingevolge de WNT wordt dit bedrag jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2016 wordt op grond van deze indexering de norm vastgesteld op €179.000. Een toelichting op de totstandkoming van het nieuwe bedrag kunt u vinden in de Staatscourant van 9 september 2015. De sectorale normen en staffels voor 2016 in de sectoren van onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden in november 2015 vastgesteld.