WNT in het Engels

Een Engelstalige versie van de WNT  is nu digitaal beschikbaar.

Wetboeken

Op rijksoverheid.nl is een Engelstalige versie van de wettekst van de WNT  beschikbaar gesteld. Via de Engelstalige pagina over de wet is deze ‘Standards for Remuneration act’ te vinden. De wettekst wordt hiermee ook toegankelijk voor internationale overheden en organisaties.