Minister vraagt gemeenten bij te dragen aan het WNT-register

Minister Plasterk heeft een brief gestuurd aan de gemeenten, waarin hij hen oproept om bij te dragen aan de verdere opbouw van het register van WNT-instellingen.

Het pakken van een dossier

Het WNT-register is een belangrijke basis voor de uitvoering van de wet, en voor de informatievoorziening aan WNT-instellingen. Op centraal niveau zijn de instellingen goed in beeld. De volgende stap is het volledig in kaart brengen van alle decentrale instellingen die onder de WNT vallen, zoals gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen en stichtingen / verenigingen waar de overheid een invloed van betekenis op heeft. Die instellingen zijn bekend bij de gemeenten. Daarom worden zij nu gevraagd om op te geven met welke instellingen ze banden hebben. Vorig jaar heeft een aanzienlijk aantal gemeenten gereageerd op eenzelfde verzoek, hen wordt gevraagd de gegevens te actualiseren. De bijbehorende excelsheet is hier te downloaden.