Sectorale normen 2016

De sectorale normen voor 2016 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Wetboeken

Voor 2016 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 179.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2016 voor het onderwijs, de cultuursector, de woningcorporaties, de sector ontwikkelingssamenwerking en de zorg zijn in november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de WNT-normen voor 2016.