Consultatie uitbreiding personele reikwijdte WNT

Een wetsontwerp dat de WNT uitbreidt naar alle werknemers in de (semi)publieke sector is opengesteld voor consultatie.

handen op ipad

De wet normering topinkomens beoogt bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan. Het bezoldigingsmaximum uit deze wet geldt momenteel alleen voor topfunctionarissen, zoals bestuurders en toezichthouders. Het wetsvoorstel regelt dat deze norm - conform de afspraken in het regeerakkoord - voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector gaat gelden. Deze uitbreiding is niet van toepassing op luchtverkeersleiders en medisch specialisten.

Het voorstel focust op een algemene normering van de bezoldiging. Het voorstel bevat geen verlaagde sectorale maxima, geen normering voor ontslagvergoedingen of een verbod op variabele beloning. Voor topfunctionarissen gelden deze beperkingen wel. In bijzondere situaties is er de mogelijkheid een uitzondering te maken.

Het wetsvoorstel en een uitgebreide toelichting zijn te vinden op www.internetconsultatie.nl. Via deze website is het voor iedereen tot uiterlijk 17 mei 2016 mogelijk op het voorstel te reageren.