Consultatie Evaluatiewet WNT

Ontwerp Evaluatiewet WNT is opengesteld voor consultatie.

Ipad en telefoon

De Wet normering topinkomens is in 2015 voor het eerst geëvalueerd. Het kabinet heeft het eindrapport van deze wetsevaluatie in december 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste conclusie was dat de WNT doeltreffend is.  Wel kan de werking van de wet op onderdelen  worden verbeterd en de uitvoering doelmatiger worden ingericht. Met het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT worden maatregelen voorgesteld die daar aan bijdragen, zoals  het verminderen van de administratieve lasten die volgen uit de WNT, een wijziging in de normering van ontslagvergoedingen en een vereenvoudiging van de wijze waarop de wet wordt gemonitord en geëvalueerd. Ook bevat het voorstel wijzigingen gericht op het tegengaan van wetsontwijking.  

Het wetsvoorstel en een uitgebreide toelichting zijn te vinden www.internetconsultatie.nl. Tot uiterlijk 30 mei 2016 kan iedereen via deze website op het voorstel reageren.