Forum uitvoering WNT

Forum uitvoering Wet normering topinkomens gelanceerd.

Ipad en telefoon

Naast de rubriek veelgestelde vragen en antwoorden op deze website kunnen instellingen, accountants en juristen voor uitleg over de toepassing van de wet vanaf nu terecht op het Forum uitvoering Wet normering topinkomens.

Doel van het forum is om uitleg te geven over de algemene toepassing van de wet en om kennis hierover open te kunnen delen. Het forum vervangt hiermee het contactformulier op deze website. Uiteraard denkt de HelpdeskWNT als achtervang en met het oog op kwaliteitsbewaking zichtbaar met anderen mee in de beantwoording van de vragen.

Het forum is voor iedereen toegankelijk en deelname is makkelijk! Neem direct een kijkje op het forum, registreer en participeer. Samen werken we aan de uitleg van de toepassing van de WNT