WNT-jaarrapportage 2015

De WNT-jaarrapportage 2015 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het pakken van een dossier

De WNT-jaarrapportage geeft inzicht in de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De rapportage bestaat uit twee delen: de WNT-jaaranalyse 2015 (een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens) en het WNT-overzicht 2015 (het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen).

De WNT-jaarrapportage 2015 is ook online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur en op de themapagina Topinkomens.