Rekentool afbouw overgangsrecht WNT

Rekentool afbouw overgangsrecht Wet normering topinkomens gelanceerd.

handen op ipad

Naast de overzichtsschema’s overgangsrecht, veelgestelde vragen en antwoorden over het overgangsrecht en het Forum uitvoering WNT kan voor hulp bij de juiste toepassing van het overgangsrecht vanaf nu gebruik worden gemaakt van de Rekentool afbouw overgangsrecht WNT.

De rekentool heeft als doel hulp te bieden bij het berekenen van de toegestane bezoldiging conform het overgangsrecht van de WNT. De tool geeft voor individuele gevallen inzicht in de aanvang, duur en wijze van de afbouw van de bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking onder het overgangsrecht.

De rekentool is voor iedereen vrij toegankelijk. De uitkomsten van de tool zijn gebaseerd op de gegevens die de gebruiker van de tool invoert. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen, noch doorgegeven aan het ministerie. Neem direct een kijkje en bereken het voor u toegestane bezoldigingsmaximum.