Sectorale normen 2018

De sectorale normen voor 2018 voor verschillende sectoren zijn gepubliceerd.

Stapels kranten

Voor 2018 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 189.000. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. De verlaagde maxima in 2018 voor het onderwijs, de cultuursector, de woningcorporaties, de sector ontwikkelingssamenwerking en de zorg zijn in november 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

De bezoldigingsmaxima zijn tevens te vinden in het overzicht met de bezoldigingsmaxima WNT 2018.