WNT-jaarrapportage 2016

De WNT-jaarrapportage 2016 is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De WNT-jaarrapportage geeft een overzicht van de geconstateerde overtredingen en door de gezamenlijke WNT-toezichthouders getroffen handhavingsmaatregelen.

De WNT-jaarrapportage 2016 is ook online te raadplegen via de Kennisbank Openbaar Bestuur en op de themapagina Topinkomens.